ABOUT US

South Wales Scribes is a regional group for people interested in calligraphy and lettering arts. 

We welcome members from across South Wales from professionals to enthusiastic amateurs and those just starting out in calligraphy. Our aim is to ensure that everyone develops their calligraphy skills and that they have great fun doing so. Consequently we enjoy working together and supporting each other as we learn.

We usually meet in and around Swansea approximately five or six times a year: four workshops with external tutors well known in the calligraphy world and two meetings led by members where we work together, including our annual general meeting.

Membership is currently £15 per year. Workshop costs can vary but are around £30 for the day. For more information, please contact the secretary@southwalesscribes.co.uk  / swscribes1@gmail.com.

South Wales Scribes is a non-profit making organisation and is affiliated to the Calligraphy and Lettering Arts Society. http://www.clas.org.uk

  

Grŵp rhanbarthol yw Ysgrifwyr De Cymru ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn caligraffeg a’r celfyddydau llythrennu.

Croesawn aelodau ar o draws De Cymru gan gynnwys caligraffwyr proffesiynol ac amaturiaid brwdfrydig a’r rhai sydd newydd ddechrau gwneud caligraffeg. Anelwn at sicrhau bod pawb yn datblygu eu caligraffeg ac yn cael hwyl wrth ei wneud. Felly, mwynhawn weithio gyda’n gilydd a chefnogi ein gilydd fel rydyn ni’n dysgu.

Rydyn ni’n cwrdd yng Nghanolfan Cymunedol Glais yn Abertawe. Fel arfer, rydyn ni’n cael pump neu chwe chyfarfod y flwyddyn, pedwar gweithdy gyda thiwtoriaid allanol sy’n adnabyddus yn y byd caligraffig a dau gyfarfod a arweinir gan aelodau lle rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd, gan gynnwys ein cyfarfod blynyddol cyffredinol.

Ar hyn o bryd y pris aelodaeth yw £15 y flwyddyn. Gall costau gweithdai amrywio ond maent yn tueddu i fod tua £30 am y diwrnod. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â swscribes1@gmail.com.

Nid ydy Ysgrifwyr De Cymru’n gwneud elw ac mae’n gysylltiedig â’r Calligraphy and Lettering Arts Society (www.clas.org.uk)